Hợp tác & phát triển

TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, KẾ TOÁN TỔNG HỢP, KẾ TOÁN VIÊN, NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

CTD DƯỢC THUẬN GIA đang tuyển dụng vị trí:  Quản lý chất lượng, Kế toán tổng hợp, Kế toán viên, nhân viên hành chính. Hãy ứng tuyển ngay, hạn nộp hồ sơ 31/05/2018. 

Các tin khác
./templates/news_detail_tpl.php
Gọi điện SMS Chỉ Đường
./templates/news_detail_tpl.php